Pressmeddelanden

 • Mål om fossilfrihet kräver tydlig strategi Statistik från SCB för första halvåret 2016 visar att försäljningen av fordonsgas har stagnerat jämfört med samma period förra året. Samtidigt ligger biogasandelen fortsatt runt 70 procent på halvårsbasis.
 • Miljömålsberedningen kräver långsiktiga villkor för biodrivmedel
 • Medskick till den nya regeringen
 • Nya siffror visar att biogasen behövs i transportsystemet
 • Bonus-malus – dödsstöt för biogas som fordonsbränsle?
 • Fortsatt hög biogasandel i fordonsgasen Den historiskt höga andelen biogas i fordonsgasen består. En positiv nyhet i den annars tröga omställningen mot bättre miljöbilar och ökad biodrivmedelsförsäljning.
 • Maria Malmkvist ny vd i Energigas Sverige ​Till ny verkställande direktör i Energigas Sverige har utsetts Maria Malmkvist – idag analyschef på Energigas Sverige. Maria efterträder Anders Mathiasson som efter 12 år i branschorganisationen går i pension.
 • Glädjande besked - biogasen skattebefrias till 2020 EU-kommissionen godkänner regeringens ansökan om fortsatt skattebefrielse på biogas som drivmedel till och med utgången av år 2020. Beskedet är mycket positivt eftersom skattebefrielsen idag är en grundförutsättning för en fortsatt utveckling av den svenska biogassatsningen.
 • Nationell biogasstrategi lanseras ​Ett mål på 15 TWh biogas till 2030 och en rad prioriterade styrmedel och åtgärder. Förslaget till nationell biogasstrategi är resultatet av ett unikt och brett samarbete med ledande företrädare för produktion, distribution och användning av biogas.
 • ​​​Välkommet besked för biogasen - Det är ett välkommet besked som vi har kämpat länge för. De senaste årens osäkerhet och plötsliga förändringar i skattevillkor för biodrivmedel har varit påfrestande. En femårig förlängning av dagens regelverk ger nu några års stabilitet och innebär att den förnybara biogasen kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ till fossil bensin och diesel
 • Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 % går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.
 • Pressinbjudan: Naturgasen 30 år i Sverige 30-åringen uppmärksammas med ett särskilt seminarium i Malmö 1 oktober med tema historik, naturgasens roll i dagens samhälle samt potential för framtiden.
 • Höstbudget utan långsiktiga besked Regeringens höstbudget saknar konkreta och långsiktiga besked om hur riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta ska uppnås till 2030. Målet förutsätter att användningen av biogas och andra biodrivmedel ökar kraftigt, men i stället riskerar dessa bränslen beskattning och försämrad konkurrenskraft.
 • Historiskt hög biogasandel i fordonsgasen Aldrig tidigare har andelen biogas i den sålda fordonsgasen varit så hög som under årets första sex månader. 73 procent biogas visar att efterfrågan på det avfallsbaserade bränslet ökar. Trots positiv biogasandel oroas branschen dock av att viktiga politiska initiativ och signaler dröjer.
 • Fler vill prata energigaser i Almedalen - Vi märker verkligen av ett ökat intresse för gas i samhällsdebatten. Allt fler vill ha med oss som medverkande i paneler eller som medarrangör till seminarier. Ett tydligare tecken på gasen betydelse för omställningen är svårt att få, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.
 • Jubilerande Gasdagar i Malmö Tidigare statsminister Göran Persson, E.ON Sveriges koncernchef Jonas Abrahamsson och statssekreterare Nils Vikmång är några av talarna vid årets Gasdagar. Två jubileumsdagar med allt från historiskt 100-årstema, energipolitik, forskning och svensk gasmarknad av idag.
 • Positiv biogassatsning i budgeten Regeringens satsning på klimatinvesteringsstöd och stöd till metanreducering är efterlängtad och positiv. Samtidigt kvarstår en mängd osäkerheter som riskerar att satsningarna inte får fullt genomslag.
 • Regeringens skattechock drabbar 2000 små och medelstora industrier ​En fördubblad koldioxidskatt kommer att slå hårt mot små- och medelstora industrier runt om i landet. Neddragningar eller till och med flytt till andra länder lär bli följden av regeringens förslag.
 • Energigas Sverige 100 år! Firandet av gasbranschens 100-åring har startats. Under hela 2015 kommer gasens svenska historia, gasens roll idag och möjligheterna i framtiden att belysas. Ett flertal seminarier, extra fina Gasdagar, jubileumsutgåva av tidningen Energigas och en roadshow med gas-tema är några av inslagen under året.
 • Fortsatt ökning av fordonsgasen 2014 Åtta procents ökning av fordonsgasförsäljningen under 2014 jämfört med året innan visar att marknaden fortfarande växer. Men om inte regeringen ger besked om avgörande styrmedel som löper ut inom kort riskerar tillväxten att avstanna.

Texten uppdaterad 18 apr 2016

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Lägg till på Delicious
 • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Henrik Dahlsson
Chef Opinion och Information
Public Affairs-ansvarig
08-692 18 45
070-260 77 26
e-post till Henrik
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se