Pressmeddelanden

 • Regeringens skattechock drabbar 2000 små och medelstora industrier ​En fördubblad koldioxidskatt kommer att slå hårt mot små- och medelstora industrier runt om i landet. Neddragningar eller till och med flytt till andra länder lär bli följden av regeringens förslag.
 • Energigas Sverige 100 år! Firandet av gasbranschens 100-åring har startats. Under hela 2015 kommer gasens svenska historia, gasens roll idag och möjligheterna i framtiden att belysas. Ett flertal seminarier, extra fina Gasdagar, jubileumsutgåva av tidningen Energigas och en roadshow med gas-tema är några av inslagen under året.
 • Fortsatt ökning av fordonsgasen 2014 Åtta procents ökning av fordonsgasförsäljningen under 2014 jämfört med året innan visar att marknaden fortfarande växer. Men om inte regeringen ger besked om avgörande styrmedel som löper ut inom kort riskerar tillväxten att avstanna.
 • Pressinbjudan: Industri, energi och konkurrenskraft – heldagsseminarium i Stockholm 15 jan Tillgången och kostnaden för energi blir en allt mer avgörande faktor för svensk industri i den globala konkurrensen. Internationellt sker just nu stora förändringar på energimarknaden som får konsekvenser även för svenska företag. Välkommen till en heldag om industrins behov av olika energikällor, den internationella konkurrensen, industrins omställning mot 2050 och energigasernas roll.
 • Stjäl inte från biogasstödet Alliansens budgetförslag minskar anslaget till miljöteknik med 100 miljoner. För att täcka upp för det redan förbrukade solcellsstödet finns nu risk att Näringsutskottet vid omröstningen på torsdag väljer att ta av investeringsstödet till biogas. En fullständigt absurd och orimlig stöld enligt Energigas Sverige.
 • Gasen del av nya Energiforsk Nya Energiforsk gagnar såväl teknikutveckling som samverkan mellan energigaserna och de andra energislagen. Förhoppningen är att forskningen nu ännu snabbare kan omsättas i verkliga projekt i industrin.
 • Försäljningsrekord av fordonsgas Fordonsgasen slår återigen rekord. Försäljningen under september månad var den hittills högsta som rapporterats under en kalendermånad i Sverige. Inget annat drivmedel når den ökningstakten. Trots ökningen oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans ännu har presenterats.
 • Oroande höstbudget Höstbudgeten ger inga nya besked om biogassatsningar eller vad som händer när viktiga styrmedel löper ut. Gasbranschen förväntar sig mer från den nytillträdda regeringen.
 • Klimatinvesteringar kan ge mer biogas Ett klimatinvesteringsstöd på två miljarder fram till år 2018 kan ge biogasmarknaden ett nytt uppsving. Men satsningen riskerar att gå om intet om inte besked också ges om biogasens beskattning efter år 2015.
 • Politik, näringsliv, forskning och skolelever på årets Gasdagar Mona Sahlin och ambassadör Mikael Eriksson är några av de många talarna på årets Gasdagar. Två dagar med allt från energipolitik till gasens roll för industrins framtid, för de tunga transporterna, bussarna och sjöfarten. Skiffergas och EU-regler debatteras liksom vad som är metan och inte
 • Sex procents biogasökning långt ifrån tillräckligt Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,7 TWh men är fortfarande långt från både efterfrågan och den realiserbara potentialen. En ny regering måste få på plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.
 • Debatt om biogasens bidrag Fyra östgötska politiska kandidater debatterar transportsektorns utmaning, lösningarna och alternativen. Debatten är öppen för alla intresserade.
 • Fortsatt kraftig ökning av fordonsgasen Försäljningen av fordonsgas har stigit med åtta procent under första halvåret. Inget annat drivmedel når den ökningstakten. Trots uppgången oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans har presenterats.
 • Lunchdebatt i Malmö om transportsektorns utmaningar Dags för fem skånska politiska kandidater att debattera transportsektorns utmaning, det skånska målet om fossilbränslefrihet, lösningarna och alternativen.
 • Välkommen på debatt om gasens roll i omställningen Den 28 augusti i Malmö inleds den första av tre regionala politiska debatter inför valet på temat omställning av transport- och industrisektorn samt gasens roll. Debatterna är kostnadsfria och alla intresserade är välkomna.
 • Gas – en del av Almedalsveckan Marknaden för gas växer. Allt fler aktörer inom industri, landtransporter och sjöfart ställer nu om till gas. Utvecklingen, möjligheterna och utmaningarna för en ökad användning av gas blir en del av Almedalsveckan.
 • Biogasen bidrar till fossiloberoende fordonsflotta Regeringen måste nu snabbt gå vidare med förslagen om utvidgad kvotplikt och prispremie. Att satsa på biodrivmedel så som biogas ger snabba och effektiva utsläppsminskningar samtidigt som det främjar miljöteknik, export och nya arbetstillfällen. Ett gyllene tillfälle för regeringen enligt gasbranschen.
 • Fordonsgasen ökar mest av alla drivmedel ”Nio procents ökning är fantastiskt med tanke på att politiken inte gett aktörerna tydliga besked om de ekonomiska förutsättningarna som gäller idag och framöver. Slutsatsen är väl att åkerier, bussbolag och privatpersoner inser fördelarna med gas för både miljön och plånboken”
 • Destination Gotland satsar på nytt LNG-fartyg Lägre utsläpp, bättre luftkvalitet och ett viktigt steg för att klara de nya svavelkraven. Beskedet att nästa Gotlandsfärja kommer att gå på LNG är viktigt och glädjande.
 • Nu intensifieras det nationella biogasarbetet Biogas kan spela en viktig roll i energiomställningen. Men vilket mål är rimligt att sätta upp för biogasen i Sverige och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Det är några av frågorna som ska få svar genom ett unikt samverkansprojekt som tar krafttag för det nationella biogasarbetet.

Texten uppdaterad 02 nov 2010

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
 • Lägg till på Delicious
 • Lägg till på Digg

Kontaktperson

Lena Berglund, Kommunikationsvansvarig Energigas Sverige
Lena Berglund
Kommunikationsansvarig
08-692 18 54
0703-65 24 14
e-post till Lena
Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se