Gas lösning för renare städer

Igår beslutade staden Oslo att införa ett tillfälligt förbud mot att köra dieseldrivna bilar på kommunala gator och vägar. Skälen är att få bukt med luftföroreningar och liknande tankegångar har förts fram även i Sverige.

Diskussionen måste dock inriktas på att främja bränslen som bidrar till bättre miljö- och klimatnytta, istället för att förbjuda vissa fordonstekniker. Här finns redan fungerande alternativ i form av gas för väg- och sjötransporter som lösning på luftkvalitetsproblemen.
- Över 5 000 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Utsläppen av miljöfarliga ämnen, som tungmetaller och svavel, är lägre från både naturgas och biogas jämfört med andra bränslen. Det innebär att om dessa gaser får en större spridning i Sverige, kan vi som är rädda om hälsan och miljön andas betydligt lugnare, säger Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige.

”Fossilfri elproduktion växer inte på träd”

Biogas skulle kunna spela en roll när Sveriges reservkraft nu enbart ska klaras med förnybar elproduktion. Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg, som fått regeringens uppdrag att upphandla reservkraften, ser svårigheter: ”Fossilfri elproduktion växer inte på träd”, säger han i en intervju i senaste numret av tidningen Energigas.

Ståljätten Sandvik står redo för att bränslecellsmarknaden ska ta fart. Här produceras de metallband som är grunden i vätgasdrivna bilars bränsleceller. Den gamla bruksorten Sandviken har nu flest bränslecellsbilar per capita i Europa.

Den gröna gasolen är efterlängtad av industrin och nyligen lanserades gasol med 20 procents inblandning av biopropan. Inom ett par år kan en helt förnybar gasol finnas på den svenska marknaden.

I 30 år har Gasakuten assisterat den lokala räddningstjänsten vid olyckor med gastransporter. Nu förs Gasakutens expertkunskap vidare till räddningstjänsten i Stenungsund som tagit över ansvaret sedan halvårsskiftet. 

Läs mer i senaste numret av tidningen Energigas

Teknikförbud
- fel väg framåt

Mål om fossiloberoende och fossilfrihet kan inte nås genom att förbjuda vissa fordonstekniker. Det är inte tekniken i sig som är fossil, utan bränslena. Politiken måste fokusera på vilka bränslen som används och vilken klimat- och miljönytta de har.

De renaste tillgängliga bränslena måste premieras inom hela transportsektorn om målet är att få ner utsläppen. Biogasen har exempelvis en viktig roll inom främst vägtransporter och naturgasen inom internationell sjöfart. Båda bidrar till renare luft – en allt mer akut fråga i Europa såväl som här hemma i Sverige.

Läs senaste nyhetsbrevet


Ny metod för avräkning och debitering

När gas i det svenska naturgassystemet inte längre har ett enhetligt värmevärde gäller, enligt tidigare avisering i maj, nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde från den 1 december i år.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

NYA TANKSTÄLLEN 
Tankställen för fordonsgas har öppnats i Norrtälje på Stockholmsgatan 51, i Uppsala på Gesällsvägen 1 och tankstället i Göteborg på Aröds Industriväg 20-22 öppnades nyligen. Ett tankställe har stängts ner, det på Rejmes/Vigfastgatan i Linköping (kunder hänvisas till Gumpekullarondellen som ligger ca 600 meter längre bort). Det finns därmed totalt 164 publika gastankställen i Sverige.

Se alla tankställen på Gasbilen

Gas i vardagen

Är du nyfiken på hur energigaserna används i din vardag? Kolla in vårt instagramkonto @gasivardagen!

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se